Syndicate content
2009-09-18 23:00
A modern kor emberének központi törekvése a tetszetős látszat fenntartása. Elfedünk, csomagolunk, tálalunk buzgón, s közben sasoljuk a másikat is, mert „Ezt látni kell!”, „Szemesnek áll a vil...
2009-05-08 23:00
Hans Urs von Balthasar teológiai esztétikájának második egységében tizenkét keresztény gondolkodót tárgyal, s mint már az alcím is sugallja, ezeknek a teológusoknak az életművét mint...
2009-04-28 23:00
A dicsőség felfénylése nehezen értelmezhető szöveg. Az alak szemlélése egy monumentális, tizenhat kötetes szisztematikus teológiai műbe ágyazódik bele. Mivel annak első nagyobb egységének is ez az első k...
2008-10-28 23:00
Edmund Burke esztétikai vizsgálódása 1757-ben látott először napvilágot, teljes magyar fordítása azonban csak most, negyed évezreddel később, 2008-ban jelent meg. Az angolul nem tudó közönség...