Syndicate content
2017-09-30 13:41
A huszadik század magyar költészetében és a világlírában is találhatunk olyan jelentős alkotókat, akik verseik nyelvi alakítását időnként valamilyen módon a természettudományokb...
2016-02-07 12:38
Ítélet-dráma vagy bosszú-történet? A görög drámák olvasásakor Karsai György[1] gyakran tesz fel egy, a szöveg esszenciájára vonatkozó kérdést. Azt kéri, képzelj...
2015-06-24 21:37
Bevezetés: Mit is jelent térben lenni? Hogyan tud egy alkotó a térrel valódi dialógust kezdeni? Az utóbbi időben feltűnően megszaporodott a diskurzusok száma, amelyek saját területükön maradva próbálnak...
2015-06-09 12:20
Budapest nyüzsgő sétálóutcájának forgatagában sokan nem veszik észre Lechner Ödön életművének egyik legkülönlegesebb darabját, a Váci utca 11/a alatt található Thonet-házat....
2014-07-17 08:24
Úgy tűnik, mintha az elsősorban természettudományokon alapuló világképünkben és szekularizálódó világunkban egyre kevesebb jelentősége lenne a vallásosságnak, a hitnek, már ha ez alatt...
2014-06-21 20:50
„Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.”[1] Wittgenstein sokszor hallott kijelentésével eljátszva azt is mondhatjuk, hogy „amit nem lehet kiállítani, arról a múzeumnak is hallgatnia kellene”....
2014-05-13 06:07
Frank Kermode, a neves angol irodalomkritikus The Sense of an Ending című könyvében a következőképpen fogalmaz: „A kritikusoktól – a költőkkel szemben – nem várjuk el, hogy segítsenek értelmet találni...
2014-01-12 10:26
Több mint hatvan éve, 1953 februárjában jelent meg D.W.Robertson Jr. cikke a De Amore-ról.[1] A lenyűgöző szellemtudományi felkészültségű princetoni tanár tanulmánya felkavarta a középkori szerző kör...
2013-12-07 20:45
Bevezetés Egy filozófia aktualitásának mértéke folyamatosan változik. Ennek oka az lehet, hogy a filozófusok mindig elsősorban koruk teoretikus kérdéseire vagy gyakorlati problémáira reflektálnak, hiszen...
2013-10-17 19:06
Ha azt a valószínűleg igen elterjedt nézetet vesszük alapul, amely szerint az irodalom közvetítésével foglalkozó tudományok művelői papírhalmokba temetkező széplelkek, tulajdonképpen az alábbi nagyon...