Syndicate content
2014-01-18 20:42
A Frankfurti Iskola kezdeti harcias, társadalomkritikus, sajátosan marxista és kétségkívül legvirágzóbb korszaka a második világháború közvetlen környékére esett. A felvilágosod...
2013-12-27 21:10
  Viktor Frankl osztrák pszichológusként és neurológusként egész életművét az emberre és az ember életére irányította, megfontolásai az orvostudomány és a filozófia...
2013-12-05 21:50
1977 októberétől, édesanyja halálát követően Roland Barthes, a francia szemiotika és strukturalista irodalomkritika legmeghatározóbb alakja rövid, naplószerű feljegyzéseket kezdett készíteni nap mint nap...
2013-12-02 17:47
Egy istenkereső, isten-találó, és az Istenre rácsodálkozó írásról szeretnék írni. Egy nagyon személyes hangvételű könyvről, ami egy jezsuita atya tollából származik, s amit...
2013-10-21 21:04
Marion tanítványai, filozófiájának ismerői és kutatói 2010 márciusában tartottak konferenciát a Francia Intézetben, a filozófus részvételével. A konferencia során megvizsgált...
2013-10-10 19:03
Francis Fukuyama magyar nyelven 2012-ben megjelent műve, A politikai rend eredete a kortárs amerikai társadalomtudomány egyik legelismertebb alkotójának összegző műve, melyben számos korábbi művében megfogalmazott gondolata visszak...
2013-10-07 21:55
Hiába jelent meg több mint tizenöt műve magyarul, Molnár Tamás neve legfeljebb csupán ismerősen cseng a nem-konzervatív értelmiségiek legtöbbje számára. Sokan ismerik, de a szakmai közélet – ahogy...
2013-09-18 11:41
A kortárs politikai filozófia főárama – kevés kivételtől eltekintve – jelentős távolságban áll a mai nyugati társadalmak politikai valóságától. A politikai filozófia persze, szemben az...
2013-09-07 16:55
„Mindenekelőtt élnünk kell,  azután meg kell ismernünk az életet, s végül jobbá kell tennünk azt.”[1]   Farkas Zoltán nemrégiben megjelent könyve hiánypótlónak szám...
2013-08-20 20:27
Egy igazán különleges tanulmánykötettel ajándékozta meg a L’Harmattan Kiadó az olvasókat: az Angyalok az ókortól Szent Tamásig című könyv szerkesztői és szerzői arra vállalkoztak, hogy...