Syndicate content
2013-01-21 23:27
Csalódásnak teszi ki magát, aki azért kezd Žižek könyvének olvasásába, hogy elmélyítse vallásfilozófiai ismereteit, vagy aki a borító nagy keresztjét látva azt reméli, hogy a...
2013-01-12 14:48
Aki valamennyire jártas a kortárs filozófia világában, tudhatja, hogy manapság kevés teret kap a filozófiai rendszer, az átfogó, egységes metafizika a különböző gondolkodók művei között....
2012-12-27 23:05
Hogy mi köze egymáshoz képnek és időnek, és miképp kapcsolódik hozzájuk a konzervativizmus? Ezt, és még számos más érdekes kérdést boncolgat a Wittgenstein-kutató Nyíri Krist...
2012-12-20 11:57
Alain de Libera, a neves középkorkutató egyszerre több témát kíván feldolgozni kötetében. Elsősorban az értelmiség létrejöttéről szól, s ezzel választ kínál arra a k...
2012-12-14 16:19
Felemelkedés, alászállás, áttörés – A misztikus tapasztalat és a misztika nyelve címmel jelent meg 2011-ben a Vigilia Kiadó gondozásában a misztikakutatás egyik legkiválóbb ké...
2012-12-09 21:30
„Nincs új a nap alatt.” – Ez valószínűleg szó szerint nem igaz, de azért van benne valami. Nemcsak azért, mert gyakran tapasztaljuk, hogy az újdonságnak kikiáltott dolgok gyakran nem egyebek, mint régi ö...
2012-09-27 23:35
Husserl neve mellett Nietzschéét olvasni némileg szokatlan: a filozófia iránt érdeklődők figyelmét elsőként ezzel keltheti fel a könyv. Kíváncsivá teszi az embert, hogy mi módon is akarhatja a szerző a h...
2012-09-16 22:57
A másik igazsága című tanulmánykötet a harmadik darabja annak a sorozatnak, amit Fehér M. István tiszteletére adtak és adnak ki. A korábbiak szerkesztését Veres Ildikó, illetve Olay Csaba jegyzik, a negyedik...
2012-09-10 16:26
Az utóbbi évtizedek politikai filozófiai vitáinak meghatározó hányada a liberális filozófusok és a kommunitáriusok közti párbeszédként körvonalazódott. A disputa alapja a szabadelvű...
2012-08-03 15:48
A tudományok segítségével az emberiség egyszer talán pusztulásra ítéli önmagát azáltal, hogy a halált száműzi a világából. De addig mindenki szembekerül végesség...