Syndicate content
2011-07-29 20:45
„A világ valójában sokkal jobb hely, mint az optimisták gondolják: és ezért van szükség pesszimizmusra.” (171.) Ezzel a talányos mondatával lehet talán legtömörebben jellemezni Roger Scruton...
2011-07-25 11:37
„Miféle kötetet tart a kezében az olvasó?” – teszik föl a kérdést a szerkesztők az előszóban, de rögtön megjegyzik azt is, hogy erre ők maguk sem képesek egyértelmű választ adni. Ezek után...
2011-07-21 11:27
A vallásos hitet visszautasító román származású filozófus saját bevallása szerint igencsak ragaszkodott Könnyek és szentek című kis könyvéhez. Meglehet, éppen azért, mert fiatalkori...
2011-07-17 08:54
Tényleg totális a támadás a közmorál/konvencionális erkölcs ellen, vagy ez csak egy jól hangzó összeesküvés-elmélet? Pokol Béla Morálelméleti vizsgálódások cí...
2011-07-04 09:02
„Toccata és fúga: Bach darabjai felidézik számomra mindazt, amit a felismert és megdöbbentő idegenség modernségeként szeretnék tudni, mert lázadó, felszabadított, szétszóródott, egy...
2011-06-25 22:06
Ez a világ már csak olyan, hogy a Krisztust követő évszázadokról nem lehet beszélni Szent Ágoston nélkül. Akármilyen kérdést is teszünk fel az ókori világ második felének (kis t...
2011-06-18 22:28
  Pavlovits Tamás nem kisebb feladatot vállal Blaise Pascal munkásságát összefoglaló művében, mint hogy a maga egységében ragadja meg a XVII. századi francia polihisztor igencsak szerteágazó munk...
2011-06-06 09:35
Szabó Ferenc SJ, a konferencia szervezőjének bevallott aggályai ellenére május 25-én a Párbeszéd Házának nagyelőadója olyannyira megtelt, hogy szükség volt még három sor szék behoz...
2011-05-28 17:22
Az alig néhány hete boldoggá avatott II. János Pál pápa nem sokkal megválasztása után, 1979-ben, a hagyományos szerdai audienciákat, vagyis a mintegy két órás katekéziseket új té...
2011-05-19 13:54
Az entellektüelek szerepe és hatása a társadalomra nem újkeletű kérdés, legkésőbb már Julien Benda 1927-es munkája, az Írástudók árulása óta kísérti a nyugati világ...