Vastag falú üvegkalickába zárt ezüst ragyogás

Gyurkovics Tibor emlékkiállítás Mosonmagyaróváron

A tavaly novemberben elhunyt költő, író, Gyurkovics Tibor első emlékkiállítását a mosonmagyaróvári Hansági Múzeumban rendezték be. A Kossuth-díjas művész nagybátyjának, az orvos és egyben műgyűjtő Gyurkovich Tibornak ugyanis évek óta ebben a városban, a Cselley-házban látható a XIX-XX. századi magyar festők alkotásait felvonultató gyűjteménye. Gyurkovics Tibor kívánsága volt, hogy saját képzőművészeti gyűjteményének jelentős része is ide kerüljön.

 

 

 

 

Belépve a múzeum csendjébe, szemet szúr egy „Gyurkovics Tibor fellegvár” feliratú útbaigazító tábla. A nyíl a költő dolgozószobájának bútoraiból kialakított szegletre mutat. Ruhaállványon Surda sapka és kabát, a Wanderer 50 típusú írógépben egy félig legépelt vers. Kötélhágcsóra emlékeztető könyvespolcán válogatás a műveiből – a teljesség igénye nélkül. Köztük a Fecskekód, amelyben ötven versének keletkezéstörténetét írta meg – ez a legmegfelelőbb eszköz a tavaly novemberben elhunyt költő személyiségének felidézésére. De ott sorakoznak a Sztálin-életrajzok is a verseskötetek mellett, sőt az asztalon a kettes sorszámú darab a Sztálin összes művei sorozatból – a Szikra kiadásában. Viszont mellette a megnyugtató magyarázat: a költő ezt az „álkötetet” feleségétől, Gyurkovics Györgyitől kapta születésnapjára – aki az emlékkiállítás összeállítója is volt. és valóban, ha kinyitja a látogató a könyvet, nem a Gyurkovicstól távol álló Sztálin szentenciáiba olvashat bele. Ehelyett a borítók közé fűzött fehér lapokon a költő göcsörtös kézírásával rótt verseit kezdheti silabizálni, és megkísérelheti a fecske-rejtjelet dekódolni. E költőt olvasva mondta Csoóri Sándor: „Olyanok a versei, mint Kosztolányiéi, csak tökösebbek.”

A dolgozószoba falán portrék: az egyik impresszionista stílusban egy komoly tudós-írót ábrázol, egy karikatúrán ugyanő megelégedett arccal direktori székben ül, de láthatjuk a megkeseredett, savanyú arckifejezésű költőt is. Már ezek a kontrasztok is feltárják, amit Gyurkovics visszaemlékezéseiben írt meg: „Kínszenvedésnek tartom az életet, miközben jókedvű, nyitott, fogékony ember vagyok.” Továbbhaladva a portrékat felváltják a művészt megihlető festmények. Ahogy a Lyukasóra hasábjain írta róla Illés Lajos: „A festészetet megverseli, az alkotások belső feszültségét reanimálja.” Az emlékkiállítás legnagyobb és egyben legizgalmasabb részét ezek a festmény-vers párok teszik ki. A versek kéziratai a képek alatt falra erősített piros dobozokon olvashatók. Elsősegélyládákra emlékeztetnek. Ez a képzettársítás nem is helytelen, figyelembe véve Gyurkovics és Gurkovich foglalkozását. „Minden, minden, még a gyermekkor is gyógyítható” – írta a költő, aki miután elvégezte a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, az ELTE BTK-n szerzett pszichológus diplomát. Dolgozott az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben is. Szakdolgozatát József Attila pszichoanalitikus értékelésének a verseiben megnyilvánuló szinesztéziájáról írta. Gyurkovics Tibor számára munkássága során mindvégig fontosak voltak a pszichológusként szerzett élmények. Költészetében és prózájában is megjelentek, de ott van a lélektani megközelítés vers-felfogásában is. „Megpendül valami, ami a tudatalattinak a tudatba való felcsapódása. Mint ahogy a hal felveti magát a vízből a levegőbe, és hirtelen megcsillan a pikkelye. Ez az ezüst ragyogás a VERS. Nem a víz, nem a hal, nem a táj, hanem ez a csillám, az ezüsthal” – írta a Fecskekódban.

 

 

 

 

„Vastagfalú üvegkalickába kellene élni gyerekeimnek, hogy lássam őket, hogy megnézhessem őket, mint egy kísérletvezető.” így láthatja a múzeum közönsége is a poéta üveglapok közé zárt vers-gyermekeit és használati tárgyait, szinte vizitet tartva köztük, miközben nem felejtheti Georges Bataille két teremmel arrébb olvasható aforizmáját. „A kiállítótermek és a vitrinek csak hordozói valaminek, aminek tartalmat a látogatók adnak. A múzeum tükör, amelyben az ember végre minden oldalról megcsodálhatja magát.”

A kiállítás anyagának jelentős része 2010-ben a Cselley-házban berendezésre kerülő Gyurkovics emlékszobába kerül majd.

Gyurkovics Tibor emlékkiállítás
Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár

Kiállításrendező: Gyurkovics Györgyi

Megtekinthető: 2010 áprilisáig

irodalom

Facebook-hozzászólások